Choroby przewlekłe to takie, które charakteryzują się długim czasem trwania oraz wolnym postępem zmian chorobowych. Zalicza się do tej grupy chorób przede wszystkim nowotwory (rak), chorobę wieńcową, czy cukrzycę oraz przewlekłe choroby układu kostnego lub oddechowego.

Leczenie chorób przewlekłych jest bardzo skomplikowane i w zależności od danej charakterystyki choroby przebiega bardzo różnie. Istotnym czynnikiem w leczeniu przewlekłych chorób jest jednak zapewnienie warunków godnych dla chorego, czy też odpowiednie wsparcie terapeutyczne, które ma na celu obniżenie lęku. Leczenie też obejmuje stałe informowanie o poziomie zdrowia oraz silne, nieraz wyniszczające, jak w przypadku chorób nowotworowych, leczenie farmakologiczne.